کاغذ حرارتی نوع خاصی از كاغذ است كه به دلیل برخورداری از یك پوشش ویژه، امكان چاپ بدون جوهر را برای پرینتر فراهم می‌سازد. آنچه که در نتیجه اعمال گرما (از طریق پرینتر چاپ گرمایی) به پوشش کاغذ، به دست می‌آید، تصویری واضح و شفاف است که بدون نیاز به جوهر یا نوار پدید آمده است