لیبل 45*15 تک ردیف کاغذی

 / تماس بگیرید

لیبل 45*15 تک ردیف کاغذی دارای 2000 عدد لیبل در هر رول می باشد. سایز لیبل 4.5 سانت در 1.5 سانت می باشد.
این لیبل قابل استفاده در انواع لیبل پرینتر ریبون خور می باشد.

برای چاپ بر روی این لیبل میتوان از انواع ریبون عرض 6 سانتی وکس و وکس – رزین استفاده کرد.

 

سنجش