لیبل 40*20 تک ردیف کاغذی زرد برای داروخانه

 / تماس بگیرید

لیبل 40*20 تک ردیف کاغذی زرد رنگ دارای 2000 عدد لیبل در هر رول می باشد. سایز لیبل 4 سانت در 2 سانت می باشد.
این لیبل قابل استفاده در انواع لیبل پرینتر ریبون خور می باشد.

برای چاپ بر روی این لیبل میتوان از انواع ریبون عرض 6 سانتی وکس و وکس – رزین استفاده کرد.

عمده مصرف این لیبل با توجه به رنگ زرد آن برای چاپ دستور مصرف داروها در داروخانه می باشد. رنگ زرد باعث ایجاد تمایز بر روی بسته بندی دارو شده و دقت مضاعف بیمار را در پی خواهد داشت

 

سنجش